Terrific tag Anti-AdBlock
كلماتكلمات اغنية

كلمات اغنية اجيبهم يم الكُلب نصرت البدر كاملة مكتوبة 2018

ملحوظة : اذا تم توجيهك الى موقع اخر غير موقع التحميل قم بالرجوع مرة اخرة واضغط على رابط التحميل وسيتم توجيهك الى موقع التحميل الحقيقي

كلمات اغنية اجيبهم يم الكُلب نصرت البدر كاملة مكتوبة 2018وّأجٍِّيٌّبّْهّْمُّ يٌّمُّ اٍّلَّگلَّبّْ وّمُّاٍّرًّيٌّدٌّ مُّنِّهّْمُّ غٌَّاٍّيٌّهّْ وّكّْلَّتُّلَّّهّْمُّ بّْهّْيٌّدٌّأ اٍّلَّدٌّرًّجٍّ

يٌّنِّصُّعَّدٌّ بّْأيٌّهّْ بّْأيٌّةْ حّْسًّبّْاٍّلَّهّْمُّ إنِِّيٌّ إنِّعَّبّْرًّ دٌُّوّرًّوّ غٌّلَّبّْ وّيٌّاٍّيٌّهّْ صُّدٌّكُّْوّنِّيٌّ

فّْرًّيٌّتُّ اٍّلَّوّكّْتُّ وّاٍّلَّنِّاٍّسًّ تُّشّْهّْدٌّ هَّْاٍّيٌّهّْ وّمُّنِّاٍّ تُّعَّبّْنَِّاٍّ ُْضَّاٍّعَّ وّمُّنِّاٍّ عَّشّْكّْنَِّاٍّ

أنِّبّْاٍّعَّ حّْتُّىَ اٍّلَّعَُّمُّرًّ هّْمُّ مَُّاٍّ وّفّْهّْ أنِّتُّهّْىَ بّْسًَّاٍّعَّ بّْسًَّاٍّعَّ وّأجٍّيٌّبّْهّْمُّ يٌّمُّ

اٍّلَّگلَّبّْ وّمُّاٍّرًّيٌّدٌّ مُّنِّهّْمُّ غٌَّاٍّيٌّهّْ وّكّْلَّتُّلَّهّْمُّ بّْهّْيٌّدٌّاٍّ اٍّلَّدٌّرًّجٍّ يٌّنِّصُّعَّدٌّ بّْأيٌّهّْ بّْأيٌّهّْ

حّْسًّبّْاٍّلَّهّْمُّ أنِّاٍّ أنِّعَّبّْرًّ دٌُّوّرًّوّ غٌّلَّبّْ وّيٌّاٍّيٌّهّْ صُّدٌّكُّْوّنِّيٌّ

فّْرًّيٌّتُّ اٍّلَّوّكّْتُّ وّاٍّلَّنِّاٍّسًّ تُّشّْهّْدٌّ هَّْاٍّيٌّهّْ


وّعَّلَّيٌّتُّهّْمُّ فُّْوّكّْ اٍّلَّنِّجٍّمُّ يٌَّاٍّ خٌّوّيٌّهّْ رًّاٍّدٌّوّ كّْسًّرًّّيٌّ جٍّنِّتُّ اٍّلَّهّْمُّ حّْزَاٍّمُّ اٍّلَُّْضَّهّْرًّ

شّْكّْدٌّْ عَِّيٌّبّْ طَّعَّنِّوّ ُْضَّهّْرًّّيٌّ تُّمُّنِّيٌّتُّهّْمُّ عََّاٍّلَّمُّ غٌّرًّبّْ حّْتُّىَ أطَّلَّّعَّ قِّهّْرًّيٌّ

تُّبّْرًّيٌّتُّ مُّنِّهّْمُّْ لَّلَّأبّْدٌّ وّمُّنِّ رًُّوّحّْيٌّ هّْمُّ مُّتُّبّْرًّّيٌّ وّمُّنَِّاٍّ تُّعَّبّْنَِّاٍّ ُْضََّاٍّعَّ وّمُّنَِّاٍّ

بّْشّْرًّّ طَّمَُّاٍّعَّ حّْتُّىَ اٍّلَّعَُّمُّرًّ هّْمُّ مَُّاٍّ وّفّْهّْ أنِّتُّهّْىَ بّْسًَّاٍّعَّ

بّْسًَّاٍّعَّ وّأجٍّيٌّبّْهّْمُّ يٌّمُّ اٍّلَّگلَّبّْ وّمُّاٍّرًّيٌّدٌّ مُّنِّهّْمُّ غٌَّاٍّيٌّهّْ


وّأجٍِّيٌّبّْهّْمُّ يٌّمُّ اٍّلَّگلَّبّْ وّمُّاٍّرًّيٌّدٌّ مُّنِّهّْمُّ غٌَّاٍّيٌّهّْ وّكّْلَّتُّلَّّهّْمُّ بّْهّْيٌّدٌّأ اٍّلَّدٌّرًّجٍّ

يٌّنِّصُّعَّدٌّ بّْأيٌّهّْ بّْأيٌّةْ حّْسًّبّْاٍّلَّهّْمُّ إنِِّيٌّ إنِّعَّبّْرًّ دٌُّوّرًّوّ غٌّلَّبّْ وّيٌّاٍّيٌّهّْ صُّدٌّكُّْوّنِّيٌّ


فّْرًّيٌّتُّ اٍّلَّوّكّْتُّ وّاٍّلَّنِّاٍّسًّ تُّشّْهّْدٌّ هَّْاٍّيٌّهّْ

مقالات ذات صلة

أنت تستخدم إضافة Adblock

يجب عليك تعطيل مانع الاعلانات حتي تستطيع مشاهدة محتوي الموقع